ชุดครัว

ครัวรูปตัว I

เริ่มต้น 30,000/เมตร

ครัวรูปตัว L

เริ่มต้น 30,000/เมตร

ครัวรูปตัว U

เริ่มต้น 30,000/เมตร