หินควอตซ์

แบล็คไดม่อนเพิร์ล

2,900/ตรม.

บลูไดม่อนเพิร์ล

2,900/ตรม.

ไวท์ไดม่อนเพิร์ล

2,900/ตรม.

ครีมไดม่อนเพิร์ล

2,900/ตรม.