หินสังเคราะห์ไม่ควรอยู่ในที่กลางแจ้ง

ถึงหินสังเคราะห์จะใช้งานได้อย่างมากมาย แต่หินสังเคราะห์ไม่ควรอยู่กลางแจ้ง เพราะจะทำให้สีของหินเพี้ยนเร็วกว่าปกติ 

หินสังเคราะห์สามารถดัดโค้งได้

ข้อได้เปรียบของหินสังเคราะห์คือสามารถดัดโค้งได้ ทำให้ท็อปเคาน์เตอร์ของคุณสวยไม่มีขีดจำกัดในข้อนี้ ไม่เหมือนหินอ่อน หินแกรนิต หินควอตซ์ หรือหินเทียมที่ไม่สามารถดัดโค้งได้ และยังมีนํ้าหนักเบากว่า และมีความหนาเพียง 12 มิลอีกด้วย

ท็อปหินสังเคราะห์