หินสังเคราะห์

PURE WHITE

7,500/ตรม.

ICEBERG

7,500/ตรม.

GLACIER

7,500/ตรม.

PERLA

7,500/ตรม.

PERNA WHITE

9,500/ตรม.

CLARA

12,500/ตรม.

PEWTER

9,000/ตรม.

NOCTURNE

8,500/ตรม.

WHITE STONE

8,500/ตรม.

SUPERBO

9,500/ตรม.

SPARKLING GREY

9,500/ตรม.

EPILOGUE

9,500/ตรม.

HELSINKI

11,000/ตรม.

OSLO WHITE

11,000/ตรม.

SILVERSTONE

11,000/ตรม.

SNOW

9,500/ตรม.

GRENICIO

12,500/ตรม.

GRIGIO

9,000/ตรม.

FRAGRANZA

9,500/ตรม.

BEACH

9,500/ตรม.

SAKAL

11,000/ตรม.

BLAZE

11,000/ตรม.

HEZELUNUT

11,000/ตรม.

CUMULUS

9,500/ตรม.