หินอ่อน

ไวท์คาราร่า

5,500/ตรม.

ไวท์วาลาคัส

5,500/ตรม.

อลาเบสกาโต้

7,500/ตรม.

ไวท์วีนัส

5,500/ตรม.

ครีมมาเฟล

4,800/ตรม.

ซุปเปอร์เจนติเกรย์

4,800/ตรม.

ทราโวทีน

3,300/ตรม.

แบล็คมาคิวน่า

3,500/ตรม.

แบล็คฟอเรส

4,800/ตรม.

สโนว์แบล็ค

4,000/ตรม.

โปรโตโร่โกลด์

4,800/ตรม.

ดาร์กเอ็มพาราโด้

4,500/ตรม.

ไลท์เอ็มพาราโด้

4,500/ตรม.

สไปเดอร์กรีน

4,500/ตรม.

เขียวอิตาลี

4,800/ตรม.