หินเทียม

หินเทียม

3,500/ตรม.

เกรย์ไดม่อน

1,800/ตรม.