หินเทียม

คริสตัลไวท์

3,500/ตรม.

เกรย์ไดม่อน

1,800/ตรม.

ไวท์วารากัสเทียม

2,180/ตรม.

ไวท์วีนัสโต้เทียม

2,180/ตรม.

ไวท์วีนัสโต้เทียมเส้นใหญ่

2,180/ตรม.

ไวท์คาราร่าเทียม

2,180/ตรม.

RA-152

2,500/ตรม.

RA-012

3,200/ตรม.