หินแกรนิต

ดำอินเดีย

2,450/ตรม.

ดําอัฟริกา

3,400/ตรม.

ดำเกล็ดทอง

2,980/ตรม.

ขาวจีน

2,300/ตรม.

เทาจีน

2,300/ตรม.

ชมพูจีน

2,300/ตรม.

พิงค์ เพอร์ลิโน่

2,500/ตรม.

ส้มจีน

3,400/ตรม.

นิวซากุระ

2,300/ตรม.

บลูเพิร์ล

4,800/ตรม.