งานติดตั้งหิน

งานตกแต่งภายใน

งานตกแต่งร้าน พันละวัน

งานตกแต่งร้านเนื้อแท้ (สาขาหนองจอก)

งานตกแต่งร้านเนื้อแท้ (สาขาติวานนท์)

งานตกแต่งร้านเนื้อแท้ (สาขาเซ็นทรัลเวสเกต)